Ἐπικοινωνία


ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΩ;

Γιὰ ἀπορίες, ἐπὶ πλέον διευκρινίσεις ἢ σχόλια καὶ παρατηρήσεις, ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ μάθετε μία τιμή, σχετικὰ μὲ κάποιαν ἀγορὰ ἢ παραγγελία, χρῆσι ὑλικῶν τοῦ ἱστοχώρου, προεγγραφή, ἐπιχορήγησι ἢ δωρεά, διακανονισμὸ γιὰ ἐκπομπή, παραστάσεις, ἐκπαιδευτικὴ χρῆσι ἢ δραστηριότητες, ἢ γιὰ (σχεδόν) ὁ,τιδήποτε ἄλλο, παρακαλῶ χρησιμοποιῆστε τὴν κάτωθι φόρμα ἐπικοινωνίας καὶ θὰ ἀπαντήσωμε τὸ ταχύτερον.

Βεβαιωθεῖτε πὼς διαβάσατε τὶς διευκρινίσεις, ὅπου πολλὲς συνήθεις ἐρωτήσεις ἀπαντήθηκαν.

Παρακαλῶ, δῶστε ἕνα ὄνομα, διεύθυνσι ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομίου σας καὶ μία σύντομη περιγραφὴ στὴν γραμμὴ θέματος.
Γιὰ ἀκόμη ταχύτερη ἀνταπόκρισι ἐπιλέξτε καὶ μία τῶν τριῶν κατηγοριῶν
(πληροφορίες, πωλήσεις, ἢ ὑποστήριξις).

Εὐχαριστῶ.

  Τὸ ὄνομά σας (ἀπαιτεῖται)

  Τὸ email σας (ἀπαιτεῖται)

  Θέμα

  πωλήσειςὑποστήριξιςπληροφορίαι

  Τὸ μήνυμά σας

  Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
  +