Deugden & Ondeugden (Aristoteles)

luisterboek Xenofon Staat Spartanen

 


Pseudo-Aristoteles

TTerwijl de academici hun haren trekken, redetwistend over de authenticiteit van “Deugden & Ondeugden”, is er wel consensus dat dit werk, zo niet van de Grootmeester zelf, tenminste van de aristotelische “school” afkomstig is. Het lijkt meer op een handboek van definities van deugden en ondeugden dan op de andere werken van Aristoteles en als zodanig kan het worden ingezet. De verdeling van de Ziel volgens Plato (in Rede, Passies en Begeerten) geeft de structuur waarbinnen gedrag, deugden en ondeugden worden geplaatst.
Het luisterboek (± 18′ lang) bevat de gehele originele tekst, de sample alleen de eerste 3 minuten van het begin.
De recitatie is opgenomen in het oudgrieks, in gereconstrueerde uitspraak.
Klik op de links van de originele Griekse tekst om de sample te beluisteren. Onderaan de pagina vindt u download-links, voor de .ogg en mp3-formaten, voor het geval uw browser het geluid niet kan reproduceren door de speler aan de linkerkant…

 

over Virtues & Vices

( Download this free sample :   at the page bottom )

περὶ Ἀρετῶν καὶ Κακιῶν

παινετὰ μέν ἐστι τὰ καλά, ψεκτὰ δὲ τὰ αἰσχρά. Καὶ τῶν μὲν καλῶν ἡγοῦνται αἱ ἀρεταί, τῶν δ᾽ αἰσχρῶν αἱ κακίαι.
Ἐπαινετὰ δ᾽ ἐστὶ καὶ τὰ αἴτια τῶν ἀρετῶν καὶ τὰ παρεπόμενα ταῖς ἀρεταῖς καὶ τὰ γινόμενα ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν, ψεκτὰ δὲ τὰ ἐναντία.
 
• Τριμεροῦς δὲ τῆς ψυχῆς λαμβανομένης, κατὰ Πλάτωνα, τοῦ μὲν λογιστικοῦ ἀρετή ἐστιν ἡ φρόνησις, τοῦ δὲ θυμοειδοῦς ἥ τε πρᾳότης καὶ ἡ ἀνδρεία, τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ ἥ τε σωφροσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε δικαιοσύνη καὶ ἡ ἐλευθεριότης καὶ ἡ μεγαλοψυχία.
Κακία δ᾽ ἐστὶ τοῦ μὲν λογιστικοῦ ἡ ἀφροσύνη, τοῦ δὲ θυμοειδοῦς ἥ τε ὀργιλότης καὶ ἡ δειλία, τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ ἥ τε ἀκολασία καὶ ἡ ἀκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε ἀδικία καὶ ἀνελευθεριότης καὶ μικροψυχία.
 
• Ἔστι δὲ φρόνησις μὲν ἀρετὴ τοῦ λογιστικοῦ, παρασκευαστικὴ τῶν πρὸς εὐδαιμονίαν συντεινόντων.
• Πρᾳότης δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ θυμοειδοῦς, καθ᾽ ἣν ὑπὸ ὀργῆς γίνονται δυσκίνητοι.
• Ἀνδρεία δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ θυμοειδοῦς, καθ᾽ ἣν δυσέκπληκτοί εἰσιν ὑπὸ φόβων τῶν περὶ θάνατον.
• Σωφροσύνη δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, καθ᾽ ἣν ἀνόρεκτοι γίνονται περὶ τὰς ἀπολαύσεις τῶν φαύλων ἡδονῶν.
• Ἐγκράτεια δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, καθ᾽ ἣν κατέχουσι τῷ λογισμῷ τὴν ἐπιθυμίαν ὁρμῶσαν ἐπὶ τὰς φαύλας ἡδονάς.
• Δικαιοσύνη δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς διανεμητικὴ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν.
• Ἐλευθεριότης δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς εὐδάπανος εἰς τὰ καλά.
• Μεγαλοψυχία δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς, καθ᾽ ἣν δύναται φέρειν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν καὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν.
• Ἀφροσύνη δ᾽ ἐστὶ  κακία τοῦ λογιστικοῦ, αἰτία τοῦ ζῆν κακῶς.
• Ὀργιλότης δ᾽ ἐστὶ κακία τοῦ θυμοειδοῦς, καθ᾽ ἣν εὐκίνητοι γίνονται πρὸς ὀργήν.



Gratis Samples Download

A.u.b., na rechts-klikken kies de bewaar-optie. Na succesvol downloaden kunt u controleren of de samples op uw computer c.q. mobiele apparaten goed worden afgespeeld en verplaatst.

“Deugden & Ondeugden” (ogg) | “Deugden & Ondeugden” (mp3)
De sample duurt 3′. Het luisterboek duurt ±18′

Na uw aankoop kunt u de gedownloade samples gewoon verwijderen of, doorgeven aan iemand die er ook in geïnterreseerd is.


Vaak Voorkomende Vragen

play-knop
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+