Eed van Hippocrates

Eed Hippocrates

 


Eed van Hippocrates

De traditionele “Eed van Hippocrates” zoals hij tot ons is gekomen, voorgedragen & opgenomen in het oud-Grieks in gereconstrueerde uitspraak. In eenvoudige vertaling luidt hij:

«Ik zweer bij Apollo, de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea, en alle Goden en Godinnen, waardoor ik ze mijn getuigen maak, dat ik zal voldoen naar mijn vermogen en oordeel aan deze eed en deze verbintenis:
 
Te achten hèm, die mij deze kunst heeft geleerd, als gelijke aan mijn ouders, om gemeenschappelijk met hem te leven; als hij in geldnood verkeert hem een deel van het mijne te geven; Zijn kinderen als mijn broeders te beschouwen, en hun deze kunst te leren -als zij dit verlangen- zonder betaling of geldelijke verplichting, hun over voorschriften te onderwijzen en voordrachten en al de andere kennis aan mijn zonen en die van hem, die mijn leermeester was, en aan leerlingen die zich hebben ingeschreven en een eed hebben afgelegd volgens de medische wet, en aan niemand anders.
Ik zal dieetregels toepassen ten bate van de zieken naar mijn vermogen en oordeel; Ik zal van hen kwaad en onrecht weren. Wanneer er om gevraagd zal ik aan niemand een dodelijk medicijn geven, en geen dergelijk advies; Evenmin zal ik een vrouw abortieve middelen geven.
In reinheid en vroomheid zal ik mijn leven en kunst behouden.
Ik zal niet snijden, zelfs steenlijders, maar zal deze operatie aan gespecializeerden overlaten. Welke huizen ik ook binnenga, zal ik binnenkomen ten bate van de zieken, zal mijzelf van al opzettelijk onrecht en schade onthouden, onder anderen van seksuele handelingen op vrouwelijke en mannelijke lichamen, vrijen of slaven. Wat ik tijdens de therapie zie of hoor maar ook buiten de therapie, m.b.t. het leven van mensen, dat niet hoort buiten te worden verteld, zal ik verzwijgen, achtende deze zaken geheim.
 
Als ik deze eed behoud en niet breek, moge ik van mijn leven en kunst genieten, gerespecteerd door alle mensen in alle tijden.
Maar als ik hem overtreed en zweer valselijk, moge het omgekeerde zijn mijn lot.»


Om te luisteren: klik op de links van de tekst.Ὅρκος Ἱπποκράτους :

μνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε:
Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.
Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν.
Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε.
Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω.
Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.
Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε.
Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.
Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.
Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον.
Παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

Op Youtube :


 

Gratis mp3 Download :afspeelknop
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+