Over het Zijnde (Parmenides)

 


Parmenides

Het enige werk van Parmenides dat onze tijd heeft kunnen bereiken is zijn gedicht, dan wel de overgeleverde fragmenten er van. Deze worden integraal in het originele oud-Grieks (gereconstrueerde uitspraak) als luisterboek, door Ioannis Stratakis gereciteerd en geregistreerd.

Hoewel alleen maar fragmentarisch, heeft het gedicht filosofen al voor vele eeuwen bezig gehouden. Het vormt de basis van wat tegenwoordig als „Ontologie” bekend staat.
Het begin beschrijft de eerste persoon, de „ik”-karakter, die vervoerd in een strijdwagen, door merries gedreven en met als wagenmenners de Dochters van de Zon, de Poorten van de Dag en de Nacht bereikt. Daar wordt de „ik” door een Godin verwelkomd, die amicaal verder in het gedicht uitlegt hetgeen wij nu als „Parmenidische Filosofie” kennen…

De correspondentie tussen beelden en symbolen in de preambule is een allusie, een even aangenaam als leerzaam spel, dat op zijn beurt theorieën en gedachten belicht, die in het gedicht worden geopenbaard als uitdrukking van de godin. Sommigen zien b.v. in de vorm van de paarden de vijf zintuigen en, daar op gebaseerd, zoeken een toepasselijke en consequente verdere ontrafeling van de overige elementen. Anderen geven weer de voorkeur aan een eventuele relatie tussen het gedicht en de oude mysteriën e.n.z. Zoals vaak het geval, geloof ik dat, de waarde van het werk toeneemt wanneer, nadat men er in aanraking mee is gekomen, een eigen interpretatie nastreeft, hoezeer partijdig en onvolledig deze moge zijn.


 
U kunt naar de korte fragmenten luisteren, door op de tabs hieronder te klikken. De nummering in het luisterboek volgt de traditionele ordening van Diels-Kranz.

DK28 B1. (1-10)


πποι ταί με φέρουσιν, ὅσον τ᾽ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι,
πέμπον, ἐπεί μ᾽ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι
δαίμονος, ἣ κατὰ πάντ᾽ ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα·
τῇ φερόμην· τῇ γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι
ἅρμα τιταίνουσαι κοῦραι δ᾽ ὁδὸν ἡγεμόνευον.
Ἄξων δ᾽ ἐν χνοίῃσιν ἵει σύριγγος ἀυτήν
αἰθόμενος – δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσιν
κύκλοις ἀμφοτέρωθεν -, ὅτε σπερχοίατο πέμπειν
Ἡλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυκτός,
εἰς φάος, ὠσάμεναι κράτων ἄπο χερσὶ καλύπτρας.

DK28 B5

…ξυνὸν δέ μοί ἐστιν,
ὁππόθεν ἄρξωμαι· τόθι γὰρ πάλιν ἵξομαι αὖθις.

DK28 B9

A
ὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα φάος καὶ νὺξ ὀνόμασται
καὶ τὰ κατὰ σφετέρας δυνάμεις ἐπὶ τοῖσί τε καὶ τοῖς,
πᾶν πλέον ἐστὶν ὁμοῦ φάεος καὶ νυκτὸς ἀφάντου
ἴσων ἀμφοτέρων, ἐπὶ οὐδετέρῳ μέτα μηδέν.

DK28 B13

Π
ρώτιστον μὲν Ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων

DK28 B19

Ο
ὕτω τοι κατὰ δόξαν ἔφυ τάδε καί νυν ἔασι
καὶ μετέπειτ᾽ ἀπὸ τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα·
τοῖς δ᾽ ὄνομ᾽ ἄνθρωποι κατέθεντ᾽ ἐπίσημον ἑκάστῳ.Gratis Sample Download

A.u.b., na rechts-klikken kies de bewaar-optie. Na succesvol downloaden kunt u controleren of de samples op uw computer c.q. mobiele apparaten goed worden afgespeeld en verplaatst.

De samples in m4b-formaat | De samples in mp3-formaat
De sample duurt ±2′; het luisterboek duurt ±17′

Na uw aankoop kunt u de gedownloade samples gewoon verwijderen of, doorgeven aan iemand die er misschien ook in geïnterreseerd zou kunnen zijn.


[mc4wp_form]

Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+