Aisopos (fabels 025-036)

oudgrieks luisterbook uitspraak audio

 


Aisopos fabels set 3

In deze derde set van Fabels van Aesopos (nr. 025-036), voorgedragen & opgenomen in het oud-Grieks (gereconstrueerde uitspraak ) zijn de volgende inbegrepen, in de alfabetische volgorde van hun titels in het Grieks, zoals uitgegeven bij Émile Chambry:

 • 025 – Visser & grote en kleine Vissen
 • 026 – Visser & Spiering
 • 027 – Visser slaat het Water
 • 028 – de IJsvogel
 • 029 – Vossen bij de Rivier Meander
 • 030 – Vos met opgeblazen Buik
 • 031 – Vos & Braamstruik
 • 032 – Vos & Druiven
 • 033 – Vos & Slang
 • 034 – Vos & Houthakker
 • 035 – Vos & Krokodil
 • 036 – Vos & Hond

Als u de tekst niet al in boekvorm bezit, kunt u hem volgen door op here te klikken. Dit is ook de hoofdtekst gebruikt voor de opnames met, wanneer nodig, wat kleine correcties.
Het luisterboek duurt ±15 minuten. Fabels nr. 030 en 033 worden hieronder als sample gepresenteerd. U kunt ook lezen & luisteren naar de zelfde fabels op mijn YouTube Kanaal.
De gratis te downloaden m4b-sample bevat het zelfde audio-material, maar is “bookmarkable” en kleiner in MB’s. Het luisterboek komt “in beide mp3 en m4b formaten“.

 

Klik op de links van de tekst om te luisteren.

030 – Vos met opgeblazen Buik «Ἀλώπηξ ἐξογκωθεῖσα τὴν γαστέρα»


λώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἔν τινι δρυὸς κοιλώματι ἄρτους καὶ κρέα ὑπό τινων ποιμένων καταλελειμμένα, ταῦτα εἰσελθοῦσα κατέφαγεν. Ἐξογκωθεῖσα δὲ τὴν γαστέρα, ἐπειδὴ οὐκ ἠδύνατο ἐξελθεῖν, ἐστέναζε καὶ ὠδύρετο. Ἑτέρα δὲ ἀλώπηξ τῇδε παριοῦσα, ὡς ἤκουσεν αὐτῆς τὸν στεναγμόν, προσελθοῦσα ἐπυνθάνετο τὴν αἰτίαν. Μαθοῦσα δὲ τὰ γεγενημένα ἔφη πρὸς αὐτήν: « Ἀλλὰ μένε τέως σὺ ἐνταῦθα, ἕως ἂν τοιαύτη γένῃ ὁποία οὖσα εἰσῆλθες, καὶ οὕτω ῥᾳδίως ἐξελεύσῃ. »
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τὰ χαλεπὰ τῶν πραγμάτων ὁ χρόνος διαλύει.

033 – Vos & Slang «Ἀλώπηξ καὶ Δράκων»

Σ
υκέα παρ᾽ ὁδὸν ἦν. Ἀλώπηξ δὲ θεασαμένη δράκοντα κοιμώμενον ἐζήλωσεν αὐτοῦ τὸ μῆκος· βουλομένη δὲ αὐτῷ ἐξισωθῆναι παραναπεσοῦσα ἐπειρᾶτο ἑαυτὴν ἐκτείνειν, μέχρις οὗ ὑπερβιαζομένη ἔλαθε ῥαγεῖσα.
Τοῦτο πάσχουσιν οἱ τοῖς κρείττοσιν ἀνθαμιλλώμενοι· θᾶττον γὰρ αὐτοὶ διαῤῥήγνυνται ἢ ἐκείνων ἐφικέσθαι δύνανται.Gratis Samples Download

A.u.b., na rechts-klikken kies de bewaar-optie. Na succesvol downloaden kunt u controleren of de samples op uw computer c.q. mobiele apparaten goed worden afgespeeld en verplaatst.

“Aisopos 030 + 033” (m4b-format) | “Aisopos 030 + 033” (mp3-format)
De sample duurt ±3′; het luisterboek duurt ±15′

Na uw aankoop kunt u de gedownloade samples gewoon verwijderen of, doorgeven aan iemand die er ook in geïnterreseerd is.


afspeelknop
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+