“Broeders Gedicht” (Sappho)

Sappho gedicht oudgrieks

 


'broeders gedicht' het nieuw ontdekte gedicht van Sappho


Wat een genot is het om de ontdekking van een duizenden jaren oud gedicht in je leven mee te maken en wat een opwinding prof. Dirk Obbink moet hebben gevoeld toen hij op die oude papyrus keek! Hij is een zalig mens en heeft anderen ook gelukig gemaakt.

Het pas ontdekte werk confronteert de spacialisten met velerlei uitdagingen, maar voor mij is het ook zo, hoewel op een andere manier.

Om het gedicht weer te geven moet men weten, of kunnen veronderstellen, tot wie het wordt gericht, zij het iets tussen je eigen innerlijke zelf, een groot publiek, de natuur, een god of wat ook… Immers, geschreven tekens zinvol in gesproken vorm trachten te verklanken is evenzeer aangenaam als het is ingewikkeld, vooral als er niemand is die deze oude taal spreekt.

Uit de manier waarop de tekst is opgebouwd, heb ik het gevoel dat het gedicht tot het kleine broertje van Sappho zelf is gericht en niet tot “iemand” of “hun moeder”, zoals wordt gesuggereerd door gebrek aan relevante directe verwijzingen. Als de keuze is tussen 1) een middelmatig gedicht van een jonge Sappho die bij vreemden klaagt over een kwebbelend jongetje of 2) een tedere zorgzame zus die rechtstreeks tot een triest broertje op meesterlijke wijze spreekt, dan kies ik vast voor de tweede optie…

De dichtkunst van Sappho, of het minimale dat er van haar oeuvre tot ons kwam, is een poëzie die over delicate dingen spreekt, op een manier die ook als zodanig overkomt. Ze schreeuwt het niet uit, ze preekt geen menigten aan, ze toont begrip, ze bezit een grote ziel. Maar wat me sterk voor de context: “zij richt het woord tot de kleine Larichos” laat kiezen, is de afsluitende strofe. Daar spreekt zij in de derde persoon, die blijkbaar de experts tot de veronderstelling leidt dat ze inderdaad tegen een derde persoon spreekt.
Nou, als iemand die in Griekenland is opgegroeid, herinner ik me ook mezelf als klein kind soms zittend op de schoot van dierbare familieleden die de kleine infantiele tegenslagen al fluisterend of gekschertsend probeerden te kalmeren, danwel in de derde persoon. Neem het als een manier om onopvallend van de jongeren te instrueren, zonder de eigen irritaties of ongemakken te laten merken, zonder directe orders te geven die het verdriet zouden kunnen verhogen of het gevoel van in de steek gelaten worden te geven.

Dit gedicht is een kunstwerk en als zodanig, elke persoonlijke band er mee, verleent er automatisch existentiële rechten aan. Terwijl de specialisten met hun eigen taak doorgaan, wier uitkomst uiteindelijk een andere weergave van het gedicht zou kunnen eisen en verdienen, laat ik mezelf toe het op deze manier te bekijken.
Dus voorlopig mag mijn Sappho misschien jonger, maar niet minder verheven zijn! Zelfs als het gedicht een vervalsing wordt bewezen, is het een zeer geslaagde.


Beneden volgt de weergave van het nieuwe gedicht, door Ioannis Stratakis in gereconstrueerd oud grieks gereciteerd.

Klik op de links van de tekst om te luisteren. Klik e/o draag op de grijze ring dat verschijnt, om verder of terug te spoelen.


Sappho aan haar kleine broer :


λλ’ ἄϊ θρύλησθα Χάραξον ἔλθην
νᾶϊ σὺν πλήαι. τὰ μέν οἴομαι Ζεῦς
οἶδε σύμπαντές τε θέοι· σὲ δ᾽οὐ χρῆ
ταῦτα νόησθαι,

ἀλλὰ καὶ πέμπην ἔμε καὶ κέλεσθαι
πόλλα λίσσεσθαι βασίληαν Ἤραν
ἐξίκεσθαι τυίδε σάαν ἄγοντα
νᾶα Χάραξον

κἄμμ’ ἐπεύρην ἀρτέμεας. τὰ δ’ ἄλλα
πάντα δαιμόνεσσιν ἐπιτρόπωμεν·
εὐδίαι γὰρ ἐκ μεγάλαν ἀήταν
αἶψα πέλονται.

τῶν κε βόλληται βασίλευς Ὀλύμπω
δαίμον’ ἐκ πόνων ἐπάρωγον ἤδη
περτρόπην, κῆνοι μάκαρες πέλονται
καὶ πολύολβοι·

κἄμμες, αἴ κε τὰν κεφάλαν ἀέρρη
Λάριχος καὶ δή ποτ᾽ ἄνηρ γένηται,
καὶ μάλ’ ἐκ πόλλαν βαρυθυμίαν κεν
αἶψα λύθειμεν.


Maar je blijft zeuren dat Charaxos komt
met een schip vol . Toch vind ik dat Zeus
deze zaken weet en alle goden; jij hoeft niet
er over the denken.

 
stuur me langs en gebied me
veel koningin Hera te smeken, haar
the overtuigen en Charaxos ongeschonden
met zijn schip komt

 
en ons heel vindt. Al de rest
laten we liever aan de goden;
want perioden van rust de grote storm
gauw volgen.

 
Hen wie de koning van Olympus wil,
een helpende demoon al stuurt
tegen hun pijn; die zijn zalig
en zeer gelukkig.

 
Wat ons betreft, als Larichos zijn hoofd tilt
en ooit een man zal zijn geworden
dan zullen we zeker van zo een groete wanhoop
snel worden bevrijd.


op YouTube : 

Gratis Download :


FAQ / VVV : Vaak Voorkomende Vragen

afspeelknop
Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+