ΙΛΙΑΔΟΣ – Α´ (παράσταση 16-02-2015)

 


Ἀνασυνθέτοντας τὸν Ὁμηρικὸ ἦχο: Ἰλιάδος, Ῥαψωδία Α

Εν Αθήναις Αρχιολογική Εταιρία

Ὁ Πολιτιστικὸς καὶ Ἐπιμορφωτικὸς Σύλλογος ΜΙΤΟΣ παρουσίασε τὴν Δευτέρα 16η Φεβρουαρίου 2015, ὥρα 18.00, στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τὴν Α΄ Ῥαψῳδία τῆς Ἰλιάδας τοῦ Ὁμήρου στὴν μορφὴ τοῦ θεατρικοῦ ἀναλογίου. Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀκαδημαϊκὸς Καθ. Ἐπαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος.

Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα τὸ ὁμηρικὸ κείμενο ζωντάνεψε στὸ σήμερα μέσα ἀπ’ τὴν ἀνασύνθεση τῆς ἔμμετρης προσῳδιακῆς ἀπαγγελίας τοῦ δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου. Πειραματικὲς προσεγγίσεις σὲ πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα, κατέδειξαν ὅτι ἡ προσῳδία τοῦ ἀρχαίου λόγου καθόριζε τὸν ἐπιτονισμὸ καὶ συνέθετε τὸ μέτρο του. Ὁ τρόπος τῆς ἐκφορᾶς του ἀπαγγελλομένου λόγου φαίνεται νὰ ἀναπτύχθηκε ἔτσι, ὥστε ἡ παραστατικὴ διάσταση τοῦ ἔργου νὰ προβάλλεται ἰσότιμα ἀλλὰ καὶ νὰ ὑποστηρίζει τὴ λογοτεχνική του συγκρότηση.

 

Ἡ ἀναγγελία

Τὰ ἀποσπάσματα

 

Μέσα ἀπὸ τἠ σύγχρονη καὶ λιτὴ αἰσθητικὴ ποὺ τὴν χαρακτηρίζει, ἡ Μαριάννα Λαμπίρη, ἀναλαμβάνοντας τὴ σκηνοθετικὴ ἐπιμέλεια τῆς παράστασης, μετασχημάτισε τὴν προσῳδία τοῦ ὁμηρικοῦ ἑξαμέτρου σὲ κώδικα ποὺ ξεκλειδώνει –ἀλόγως– τὸ θυμικὸ τοῦ θεατῆ καὶ τὸ μεταπλάθει σὲ ἔδαφος γόνιμο ποὺ ὑποδέχεται –ἐλλόγως– τὸ ποιητικὸ κείμενο ὡς φορέα τοῦ περιεχομένου. Ὁ Ἰωάννης Στρατάκης, συνέλαβε τὴν ἰδέα καὶ, ἀφοῦ μελέτησε τὶς μαρτυρίες τῶν ἀρχαίων γραμματικῶν, μᾶς παρουσίασε, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἰφιγένεια Σπηλιωτοπούλου, μία σαφῆ ἐκδοχὴ τοῦ ὁμηρικοῦ ἤχου, ποὺ στοχεύει στὴν ἀνάδειξη τῆς ἐπικῆς ποίησης ὡς παραστατικοῦ καλλιτεχνικοῦ εἴδους -πρὸς τέρψιν ψυχικήν τε καὶ πνευματικήν, ὄχι ὡς εἴδους λογοτεχνικοῦ μὲ ἀποκλειστικὰ ἠθικὸ καὶ διδακτικὸ περιεχόμενο. Ὁ διδάκτωρ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς Χρῆστος Τερζῆς προσέθεσε σύντομες πρωτότυπες μελῳδίες καὶ τρία τραγούδια –ποὺ ἀπεδόθησαν ζωντανά σὲ ἀνακατασκευασμένη ἀπὸ τὸν ἴδιο ἀρχαιοελληνικὴ λύρα– ποὺ μαζὶ μὲ τὶς διακριτικὲς πινελιὲς τοῦ τυμπάνου ἀπὸ τὴν Ἰφιγένεια, συνετέλεσαν στὴν ἁρμονικὴ διευθέτηση τῶν ἐνεργειῶν ποὺ φέρουν οἱ χαρακτῆρες μεταξὺ τῶν σκηνῶν. Τὴν ἐνδυματολογικὴ ἐπιμέλεια ἀνέλαβε ἡ Ἰωάννα Τιμοθεάδου, ἐνῷ τοὺς φωτισμούς σχεδίασε ἡ Ἐλευθερία Ντεκὼ.

 

Ἀνασυνθέτοντας τὸν Ὁμηρικὸ ἦχο: Ἰλιάδος Ῥαψωδία Α´
Δευτέρα 16η Φεβρουαρίου 2015, ὥρα 18.00η
Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
Πολιτιστικὸς καὶ Ἐπιμορφωτικὸς Σύλλογος ΜΙΤΟΣ
Γενικὴ Εἴσοδος, 10€
www.mitoculture.grmitos@mitoculture.gr
Πρόσωπο ἐπικοινωνίας: κα. Ἑλένη Βερναρδάκη (κιν: 697200.4755)


Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+