Homeros, Ilias-01 (voordracht 16/2/2015)

Ilias Homeros Homerus

 


Reconstructie v.d. Homerische Klank : “Ilias”, 1e Rhapsodie

Archaeologische Societeit te Athene

De Culturele & Educatieve Sociëteit “Mitos” heeft op maandag 16 februari 2015 in de Grote Zaal van de Archaeologische Societeit te Athene een geënsceneerde lezing van de 1e Rhapsodie van de Homerische “Ilias” gepresenteerd. Het evenement werd door de President van de Archaeologische Societeit te Athene, lid van de Academie van Athene, Prof. Epameinondas Speliotopoulos geïntroduceerd.

Het was de eerste keer in hedendaags Griekenland dat de Homerische tekst kwam tot leven door middel van de reconstructie van de metrisch–prosodische recitatie van de daktylische hexameter. Experimentele benaderingen in diverse universiteiten, zowel in Griekenland alsook in het buitenland, hebben aangetoond dat de prosodie van de oude taal bepaalde haar intonatie en samenstelde haar meter. De wijze van articuleren van de gereciteerde taal lijkt zich zodanig te hebben ontwikkeld, dat de performatieve dimensie van het werk een gelijke plaats nam in zijn presentatie en vormde zo, op ondersteunende wijze, een aanvulling op zijn literaire structuren.

 

De trailer

De Fragmenten

 

Door haar kenmerkende, moderne en sobere esthetiek, artistiek directeur Marianna Lampiri, verandert de prosodie van de homerische hexameter in een code, die (irrationeel) ontsluit het affectieve deel van de kijker en transformeert het in een vruchtbare grond, dat (rationeel) ontvangt de poëtische tekst als de drager van de inhoud. Ioannis Stratakis heeft het concept bedacht en na een decennia-lange studie van de getuigenissen van de oude grammatici, presenteert in samenwerking met Iphigenia Speliotopoulou een duidelijke versie van de homerische klank, die ernaar streeft epische poëzie te laten begrijpen als een performatieve genre, dat spiritueel en psychisch genot aanbiedt en niet louter als een literaire vorm met uitsluitend morele en educatieve inhoud dient te worden bekeken. Dr. Chrestos Terzes, vooraanstaand onderzoeker van oud Griekse muziek en instrumenten, heeft korte originele melodieën en drie gezangen bijgevoegd -live uitgevoerd op een door hem zelf gereconstrueerde oud Griekse lier- die in combinatie met het discrete gebruik van de trommel door Iphigenia, hebben bijgedragen aan de harmonische opstelling van de energieën, uitgestraald door de verschillende personages, tussen de scènes. De kostuums zijn ontworpen door mw. Ioanna Timotheadou, terwijl het lichtontwerp werd toevertrouwd aan mw. Eleftheria Deko.

 

Reconstructie v.d. homerische klank : “Ilias”, 1e Rhapsodie
Maandag 16/02/2015, om 18.00 uur
Grote Zaal v.d. Archaeologische Societeit te Athene
“MITOS” Culturele & Educatieve Societeit

www.mitoculture.grmitos@mitoculture.gr
contactpersoon: Mw. Helene Bernardakis (gsm: 69.7200.4755)


Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+