“Staat der Spartanen” (Xenofon)

luisterboek Xenofon Staat Spartanen

 


Staat der Spartanen Xenofon

Dit is een luisterboek van «Λακεδαιμονίων Πολιτεία», “de Staat der Spartanen” van Xenofon, gereciteerd & opgenomen in het oud grieks (in gereconstrueerde uitspraak). Het 1e kapittel kunt u in videoformaat beluisteren lager op deze pagina.
 

Xenofon

Hoewel een Athener, Xenofon leek de voorkeur te hebben gegeven aan de Spartaanse manieren en mentaliteit en, als hij de kans kreeg, schreef hij er positief over en bracht hen graag tot voorbeeld. Hij schreef ook een “Staat der Atheners”, maar zijn sympathie voor Sparta is duidelijk. Koning Lykourgos, prominent aanwezig van begin to einde van het werk, wordt gezien als een “uiterst zeer wijs man”. Geen wonder dat zijn naam, wetten, gedachten en beslissingen steeds opnieuw expliciet worden uitgelegd.
Een beknopte biografie kunt u hier of hier lezen.
 

Staat der Spartanen

Nadat een duidelijk en positief verschil tussen de Spartanen en de burgers van andere stadstaten te hebben gemerkt, Xenofon peinst over de oorzaak er van. Hij begint met een gedurfde afleiding van de huidige inzichten over het beste, of juiste gedrag en plaatst gewoonten, mentaliteit en wetgeving van de Spartanen naast die van anderen.

Hij begint door zijn mening over het krijgen van kinderen te stellen. Men zal bewonderen, tijdens het naluisteren (of lezen) van de tekst, hoe sterk verschillend, of zelfs revolutionair de aanpak van de Spartanen is geweest in zaken die nog steeds actueel zijn. De ideeën van Xenofon, of beter, van de Spartanen zoals hij ze presenteert, kunnen verrassen of tegendraads overkomen, maar «ὁ βουλόμενος ἐπισκοπείτω» (citaat Xenofon, “de willende, mag onderzoeken”).
Voor meer informatie over het werk kunt u hier lezen, of dit interessante paper van Paul Christensen op Academia raadplegen, (beide engelstalig).


Tekst & het Luisterboek

Als u niet over de hele tekst beschikt, u kunt hem vinden door hier voor het Griekse origineel,
of hier voor een Engelse vertaling te klikken.
Dit is ook de hoofdtekst, die is gebruikt voor de opname, soms met een kleine correctie, wanneer nodig vanwege typo’s of andere foutjes.


 


Staat der Spartanen


FAQ / VVV

Our website needs some maintenance (or radical updating). Not all audiobooks are visible here. Until everything is fixed, please visit only our new website: AncientGreek.eu.  Thank you!
+